Skal man have sin egen boring eller husvandværk inden man kan få et automatisk vandingsanlæg?

Svaret er:

- Nej. Der er mulighed for at koble vandingsanlægget til husvandet.

En anden løsning ville være at genbruge regnvandet. Altså opsamle regnvandet fra tagets nedløbsrør og bruge dette til vanding.

Nogle kommuner tilbyder endda et bidrag ved denne løsning.